Struktura grupy

Grupa VPK Packaging NV jest zorganizowanym i niezależnym przedsięwzięciem o wysokim szczeblu zwierzchnictwa. Jednostki operacyjne działają na własnych rynkach ze zdecentralizowaną sprzedażą, produkcją i autonomicznym zaopatrzeniem dla skrócenia procesu decyzyjnego, wysoką wewnętrzną motywacją i poufałością w stosunkach z własnymi klientami.

Centralizacja zespołu na szczeblu Grupy pozwala na rozwój synergii i rozpowszechnianie najlepszych praktyk pomiędzy różnymi jednostkami operacyjnymi. Zespół ten pozwala również obniżyć profil ryzyka do akceptowalnego poziomu i ukierunkowuje strategiczne posunięcia przyczyniające się do przyszłego rozwoju VPK


Jednostki operacyjne:

Papiernie:

 • VPK Paper, Belgia
 • Blue Paper, Francja (spółka o kapitale mieszanym z Klingele GROUP of Germany)

Opakowania z tektury falistej:

 • VPK Packaging, Belgia
 • VPK Packaging, Holandia
 • VPK Packaging, Rumunia
 • Ondulys, Francja
 • Rigid, UK
 • Peterson, Skandynawia
 • VPK Display, Belgia

Tektura lita:

 • Smart Packaging Solutions, Belgia

Tektura falista w arkuszach:

 • Aquila, Polska
 • Aquila, Niemcy

Tuleje papierowe:

 • Corex, w 11 krajach europejskich