Misja, wizja i wartości

Grupa VPK Packaging NV istnieje już od ponad 75 lat. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez te wszystkie lata, stworzyliśmy swoistą filozofię firmy, opierającą się na trzech podstawowych celach:

Banner_Mission_Vision2

Łatwo z nami pracować

Grupa VPK Packaging NV pragnie być organizacją stymulowaną przez klientów. Celem Grupy jest utrzymanie pozycji preferowanego, a zarazem długoterminowego dostawcy. Aby osiągnąć ten cel Grupa VPK Packaging NV rozwinęła silne przywództwo, sprawne planowanie oraz systemy IT ‚online’, wspierane przez wykwalifikowany i zmotywowany zespół.


Dobrze dla nas pracować

Grupa VPK Packaging NV oferuje stabilne środowisko pracy z pokaźną przestrzenią dla inicjatyw i przedsiębiorczości, wachlarzem możliwości dla zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, cechowanych głęboko zakorzenioną wiarą w działalność naszej firmy, a zarazem chcących rozwijać z nami swoją karierę w długoterminowej perspektywie.


Operacyjnie doskonali

Nasze dążenie do „doskonałości operacyjnej” wspierane jest przez demonstrowanie przywództwa, pracę zbiorową oraz nastawienie na efektywne rozwiązywanie problemów. Dzięki nieustającej wrażliwości na potrzeby naszych klientów, ustawicznemu stymulowaniu pracowników do samodzielnego znajdowania rozwiązań i dzięki ciągłej optymalizacji wszystkich aktywności oraz procesów zachodzących w naszej Grupie, cel ten udaje nam się osiągnąć. Współczesny rynek wymaga szybkich i wydajnych ulepszeń procesu produkcji, co osiągnąć można jedynie poprzez stworzenie środowiska, w którym współpraca, bezpieczeństwo oraz dobrobyt stanowią najistotniejsze wartości.


Wartości

  • Uczciwość: nasze działania cechują się silną otwartością, szczerością, rzetelnością i silnym poczuciem odpowiedzialności
  • Duch współpracy: wszyscy nasi wspołpracownicy, bez wzgledu na to jak różni, pracują razem jako jedna firma.
  • Profesjonalizm: dążymy do najlepszych rozwiązań w  każdej sytacji i warunkach
  • Innowacja: nieustannie staramy się wprowadzić wartość dodaną dla naszych partnerów
  • Pragmatyzm: wybieramy zawsze najpraktyczniejsze rozwiązania osiągając świetne rezultaty