vpk_logo_post

Nowe opakowanie, to samo zaangażowanie

Stworzyliśmy nowy wizerunek firmy właściwy wizualnej identyfikacji Grupy. Zatem wizja przedsięwzięcia stworzona w jego wnętrzu znalazła swoją reprezentację na zewnątrz poprzez podkreślenie trzech najważniejszych zasad uwarunkowujących satysfakcjonujące relacje z klientami, doskonałe warunki pracy oraz najwyższą jakość usług.

Znajdujące się w naszym logo trzy pudełka są graficznym odzwierciedleniem następujących cech:

Łatwo pracować z organizacją dostosowaną do potrzeb klienta, wspieraną przez wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników i lokalny zarząd.

Dobrze pracować w bezpiecznym, stabilnym i satysfakcjonującym środowisku pracy wspierającym inicjatywę, przedsiębiorczość oraz gwarantującym długoterminową ścieżkę kariery.

Operacyjnie doskonały zarząd, praca zespołowa, nastawienie na rozwiązywanie problemów i ustawiczne podnoszenie jakości poprzez optymalizację wszystkich działań Grupy.